Kontor

Du er måske stødt på begrebet interim management, men ikke helt fået det ind under huden. Interim management drejer sig om at for kortere eller længere perioder få professionel hjælp til en eller flere afdelinger i sin virksomhed. Det kan være hvis man står overfor omstruktureringer i virksomheden, eller hvis man skal til at udvide og ansætte flere medarbejdere. I sådan et tilfælde kan det være en fordel at få professionel hjælp ved at ansætte en konsulent der er ekspert i rekruttering og human ressources. Det er her interim management kommer til sin ret. Ved at, for en kortere periode, ansætte en specialist på et konkret område kan vedkommende identificere områder der kan optimeres og strømlines og arbejdsgange der kan gøres mere effektive.

Kontor

Få en indkøbsspecialist for en periode

Godt gammelt købmandsskab bygget på premissen om at købe billigt ind og sælge til en så høj pris som muligt. Traditionelt set har det været den sidste del der har været fokuseret på for at skabe vækst og velstand. De senere år er der kommet væsentligt mere fokus på at skabe overskud ved at øge fokus på indkøbsdelen. Her kan interim management også hjælpe dig i din virksomhed.

Jeg har i min egen virksomhed haft gode erfaringer med COMAsystem og interim management. Vi ind lejede en midlertidig leder i indkøbsafdelingen og vedkommende fik identificeret en række områder der kunne effektiviseres. der kan her nævnes den måde vi indhentede tilbud på, så blev strømlinet og overskueliggjort. Der en selvsagt mange muligheder i at skabe større overskud ved at købe billigst muligt ind, men det er en disciplin der ikke har været så meget i fokus – modsat det at sælge. Du hører meget oftere om en god sælger frem for en dygtig indkøber. Med interim management kan du optimere din indkøbsafdeling ved at leje en indkøbsspecialist fra COMAsytem ind som kan dele ud af sine erfaringer og kompetencer gennem vidensdeling og oplæring af de ansatte indkøbere i virksomheden. Efter perioden med den ind-lejede indkøbsspecialist er det vigtigt at følge op på perioden og evaluere. For at få det maksimale ud af interim management manøvren, bør man endeligt implementere de udpejede forbedringsmulige arbejdsgange og holde fast i dem. Interim management kan gøre en kæmpe forskel men kun hvis det bliver vedligeholdt og der bliver taget ansvar omkring processen. Når du har haft succes med interim management i en afdeling kan du med fordel søge mulighederne i en anden afdeling. Det er ikke kun i indkøbsafdelingen at interim management kan gøre en forskel, men tværtimod i mange afdelinger. Der findes næppe en virksomhed, hvor der er arbejdsprocesser og arbejdsgange der ikke kan gøres bare en smule mere effektive – så interim management er både for den lille enkeltmandsvirksomhed, de mellemstore virksomheder og virksomhederne og koncerterne med over 100 eller 1000 ansatte. Det er bare at komme i gang – der er højst sandsynligt en proces eller arbejdsgang der kan effektiviseres, når andre øjne kigger på dem.

Sådan udnytter du din virksomheds potentiale med interim management

You May Also Like